Còn mở

I need some Graphic Design

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $53 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Hi,

I am looking for the designer to design my portfolio for the mobile and website.

15 to 20 designs have to design.

Hire immediately.

Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online