Còn mở

I need some Graphic Design

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £63 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £95 GBP
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

redesign of the images (i.e. the background, the main character, the obstacle's and the power ups) to suit the theme of wall street and the stock market.a basic sketch of the apps concept as well as the current design of the application. all the images that need to be re imagined are attached. i am saying as little as possible because those who understand it should understand it quite swiftly.. i do not have the orginal psd files.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online