Đã hoàn thành

I need some Graphic(image attached)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi megaapure với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Hi my project is simple and straight forward.I need someone to create exact graphic/design for me as in attached [url removed, login to view] replace circle and lion within it to some different lion

Files required are Ai, EPS and PNG

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online