Đã đóng

I need some changes to GTS Enterprise

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $117 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I need somebody that knows GTS Enterprise that can help me configure it so everything works. I need the DCS working, configure email, SMS and so on. And change it from kmp to mph for odometer. I need Google Maps to come up at a given Lat and long. And I need some wording changed including page title. And convert a couple Spanish words into English. This should be a quick job. Everything else is set up.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online