Đã hoàn thành

I need some changes to an existing website.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Charlesri với giá $100 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I need some changes to an existing website.

My website is currently in WordPress and I want to keep it that way. I need to build my homepage to MiMi the homepage of [url removed, login to view]

I only need the one section done for this homepage and I need it done in WordPress.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online