Đã đóng

I need some changes to an existing website

Dự án này đã nhận được 109 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1166 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
109
Mô tả dự án

I need some changes to an existing website. Hi

I have a magento 2.0 site with a custom theme, I need to perform some updates, from basic CSS changes on the theme to add an extra payment method with a gateway, there is also some JavaScript changes needed on the theme.

I really need someone experienced on magento able to push changes into my staging site.

There's is plenty of work but i would like to start with the basics and once I'm confident of

Your capabilities then we can do the big items

I'm offering 17usd per hour I estimate all changes would be around 80 hours but again it will be on per ticket basis

It would be of advantage if your are on a time zone utc+10

Please let me know why you are the man for the job :)

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online