I need some graphic design

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 78

Mô Tả Dự Án

I need some graphic design. SKATEBOARD DECK DESIGN - [url removed, login to view] x [url removed, login to view]

A thank you gift to one of our loyal affiliate members. Design must be cannibis and bong related. Cartoon style preferred and will include company logo as well as the affiliates # tag.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online