Đã đóng

I need some graphic design

Dự án này đã nhận được 78 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $106 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
78
Mô tả dự án

I need some graphic design. SKATEBOARD DECK DESIGN - [url removed, login to view] x [url removed, login to view]

A thank you gift to one of our loyal affiliate members. Design must be cannibis and bong related. Cartoon style preferred and will include company logo as well as the affiliates # tag.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online