Đã đóng

I need some graphic design

Dự án này đã nhận được 87 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $329 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

I need some graphic design. Hi, I am the CEO of a clothing company called MAXAMILLION. Im looking for someone to modify an existing font idea for my brand. All I have are pictures and so I need somebody capable of recreating a font that says the name of my clothing line. Thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online