Còn mở

I need some graphic design

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là RM81 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

I need some graphic design. I need do some graphic design combine all photo in one photo.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online