Đã đóng

I need some graphic design

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM81 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

I need some graphic design. I need do some graphic design combine all photo in one photo.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online