Còn mở

need web developer

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $492 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

we need a good developer who have exp in online market ,who can able to perform any tas

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online