Đã đóng

need a web system will check the pop3 and show the specify email.

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $46 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Hello, I need a system running on linux, it will check the pop3 and show the specify email.

All email accounts are based on the same pop3 server, the functions listed below:

1. The front end system will let the user insert mulit email accounts for check (format: email,password)

2. Then the system will check the email accounts by multi thread to find if it have some specify email.

3. If the email have the specify email, show the email conent for each accounts to the user.

4. If the email doesn't have the specify email, show the specify text to the user. (text is able to setup in the config file)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online