need a web system will check the pop3 and show the specify email.

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

Hello, I need a system running on linux, it will check the pop3 and show the specify email.

All email accounts are based on the same pop3 server, the functions listed below:

1. The front end system will let the user insert mulit email accounts for check (format: email,password)

2. Then the system will check the email accounts by multi thread to find if it have some specify email.

3. If the email have the specify email, show the email conent for each accounts to the user.

4. If the email doesn't have the specify email, show the specify text to the user. (text is able to setup in the config file)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online