Đã hoàn thành

I am needing a sophisticated , original design or logo , for my organic skin care line

Dự án này đã kết thúc thành công bởi atozcreation với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

I need some graphic design. I am needing a sophisticated design or logo , for my skin care line . LOGO MUST BE ORIGINAL , SOPHISTICATED AND DIFFERENT .

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online