Đã đóng

A new advertising website

Dự án này đã nhận được 81 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1098 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
81
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business.

The business is to have drivers to put their advertising and users shall be able to search for them based on the entered criteria by drivers. There will be no maps included only drop down lists for entering a new advertising.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online