Đã đóng

nide to do white back groud and put size, kipe hire quility

Dự án này đã được trao cho safety90 với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

each dress have crystal so wen you put white back groud have to see the crystals after kip the hire quoility i have 200 photos more evely weeks, you have to good and fast each photo are paye 40 dollard for 100 photos

american dollard

you have to make me one first simple, start write now the job

perfect white back groud the manequin have to be perfect white to color beautiful bry color i show you a simple make a simple

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online