not complete web site for sale - like upwork , freelance

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

I am working on a web site like upwork and freelance , and now i decided to sale it , if any 1 interest in check it out : [url removed, login to view] it's on vps . lot's of it's features is working but i do not have the time to finish it and i have problems in vps LAMP but in WAMP it's working ok. i have stopped in messaging service.

i will sell it for 100 usd all complete source code plus the vps

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online