Đã đóng

not complete web site for sale - like upwork , freelance

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $172 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I am working on a web site like upwork and freelance , and now i decided to sale it , if any 1 interest in check it out : [url removed, login to view] it's on vps . lot's of it's features is working but i do not have the time to finish it and i have problems in vps LAMP but in WAMP it's working ok. i have stopped in messaging service.

i will sell it for 100 usd all complete source code plus the vps

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online