Đã đóng

order numbers issue - paypal

Dự án này đã nhận được 63 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $384 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

hey, we are looking for somebody, who can fix a little bug in one of our onlineshops. We are using one paypal account for more onlineshops, and now we have a problem, that we have same order numbers on two shops, and paypal are not able, to identified it, now we have a problem with one shop, with paypal.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online