order numbers issue - paypal

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 63

Mô Tả Dự Án

hey, we are looking for somebody, who can fix a little bug in one of our onlineshops. We are using one paypal account for more onlineshops, and now we have a problem, that we have same order numbers on two shops, and paypal are not able, to identified it, now we have a problem with one shop, with paypal.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online