Đã đóng

personnaliser un theme wordpress

Dự án này đã được trao cho pardhansingh57 với giá €24 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€20 - €60 EUR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

bonjour

j'ai besoin d'une personne pour modifier mon thème wordpress déja installer

selon mes annotations que je vous enverrais.

pour postuler pour ce travail merci de fournir une référence vers une personne pour qui vous avez travailler ainsi que qu'un lien vers un travaille similaire

sinon votre candidature ne sera pas pris en compte

merci

Hello

I need a person to modify my wordpress theme already installed

According to my annotations that I would send you.

To apply for this job thank you for providing a reference to a person for whom you have worked as well as a link to a similar work

Otherwise your application will not be taken into account

thank you

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online