Đã đóng

pet dog logo

Dự án này vừa được trao cho adagencyxp với giá ₹13333 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

i want to desigened logo for my website [url removed, login to view] whose i sell dog cats and service and any birds

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online