Đã đóng

photoshop

Dự án này đã được trao cho Sohail888 với giá $10 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to edit one portrait in front of a white wall. I would like the subject to be cut-out from the background and put in front of a white background. I would also like the portrait retouched to cut-out stands of loose hair on either side so the portrait looks more professional. I'll supply two photos - one to be retouched/photoshopped and a second photo where I've circled in red where I want the stray hairs to be cut out. No other retouching is requested.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online