Đã hoàn thành

product design

Dự án này đã kết thúc thành công bởi stt2design với giá $99 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

We want to create a minimalist and stylish large gantt chart in a flexible magnetic white board. We want to change the concept of counting days for counting goals. The product is addressed to young motivated professionals who has big or small personal projects. The Gantt chart will assist on planning that trip to Europe, launching a website. We are looking for someone who can help us to make it more appealing.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online