product design

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 31

Mô Tả Dự Án

We want to create a minimalist and stylish large gantt chart in a flexible magnetic white board. We want to change the concept of counting days for counting goals. The product is addressed to young motivated professionals who has big or small personal projects. The Gantt chart will assist on planning that trip to Europe, launching a website. We are looking for someone who can help us to make it more appealing.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online