Đã đóng

professional Email Website

Dự án này đã nhận được 96 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4395 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
96
Mô tả dự án

I want to design a website to start my own domain public email service like yahoo and gmail.

i need someone to design and develpt this website with very beautiful and attractive design. only serious companies are requested to discuss about this project.

This is urgent project

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online