Đã hoàn thành

reformat website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mciittech với giá $400 USD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

My website needs a new look. I would like to have that done. All the material now on the site remains, though it would be reconfigured

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online