Đã Đóng

rent SMPP SMS Panel with HLR at the backend

hello

i need to rent SMPP SMS Panel with HLR at the backend to check the numbers before submitted the sms

with reseller options to creat user and add credits

i will pay on rent per month

Kỹ năng: Kĩ thuật, Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: add user name password website, host sms smpp server, joomla manager add user management, perl php add user system, send concate text sms smpp, joomla community builder add user custom form, net sms smpp server, concat sms smpp java, flash sms smpp data_coding, sms smpp server, virtual usa sms smpp, sms smpp linux, sms msn messenger add, eventlist joomla add user, service type binary sms smpp

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #13462524

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

$26 USD trong 6 ngày
(2 Đánh Giá)
1.8