roommate & accomodation listing site

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 52

Mô Tả Dự Án

I need a site where students list accomodation and search for roommate in listing.

students can post listing

students can search listing

student can post roommate request

student can search for roommate listing

agents can post accomodation

students can search agent listing and contact agent via message to get details of accomodation.

news update section

market listing section

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online