Đã đóng

roommate & accomodation listing site

Dự án này đã được trao cho Rohitgirdhar13 với giá $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

I need a site where students list accomodation and search for roommate in listing.

students can post listing

students can search listing

student can post roommate request

student can search for roommate listing

agents can post accomodation

students can search agent listing and contact agent via message to get details of accomodation.

news update section

market listing section

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online