scarping project

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 20

Mô Tả Dự Án

looking for someone to basically multithread an app (script) to write in [url removed, login to view] and incorporate crawlera whicih is a proxy rotation service mmbertasi

to scrape that much data you will have to multithread

and also have to use proxy rotation, not just a few proxies but a service

that has thousands of proxies like crawlera (scraping hub, they make scrapy)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online