Đã đóng

scarping project

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $180 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

looking for someone to basically multithread an app (script) to write in [url removed, login to view] and incorporate crawlera whicih is a proxy rotation service mmbertasi

to scrape that much data you will have to multithread

and also have to use proxy rotation, not just a few proxies but a service

that has thousands of proxies like crawlera (scraping hub, they make scrapy)

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online