Đã đóng

T-shirt designer Needed (Parmanent)

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $208 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$150 - $300 USD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

I need a t-shirt designer for permanent position. i can pay monthly 200 usd to 250 usd.

you have to be a professional designer.

you have to provide always unique design

have to find out awesome quote too

if u can then knock me.

payment will be monthly

thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online