Đã hoàn thành

smart-valve for golfcourse irrigation - open to bidding

Dự án này đã kết thúc thành công bởi octaservices với giá €30 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

We need a similar illustration for the use of our smart valve in "irrigation": I am looking for something with the style of what have been done within a city but on a golf course. We will also (other job) make similar illustration for landscape irrigation.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online