Đang Thực Hiện

Do some Excel Work

Được trao cho:

₹2250 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹4118 cho công việc này

₹2000 INR trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
2.7
palsoftsol

Dear client, Greetings! We are a full stack provider of IT solutions such as software development,web development, mobile app development and online marketing. This project fits to our service. So I would like Thêm

₹4444 INR trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.8
₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0