Đã đóng

Do some 3D Modelling, design a shoe

Dự án này đã được trao cho flashknight33 với giá €30 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

Design babouche 3 or 4 models

Vector files

Production/manufacturing drawings

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online