Do some data entry -- 3

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10000 - $20000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

Necesito un nuevo sitio web Diseño y construcción Tienda en línea Una web como Amazon o alibaba

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online