Đã hoàn thành

subdomains in my website builder not working

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Suyash87 với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

My subdomains is not working on my site [url removed, login to view]

these are not working [url removed, login to view]

please fix, ill give $20 for this quick work. thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online