Đã hoàn thành

vector logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Mominaly với giá $35 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

I need someone to take a design I have an put it into a vector logo format .png file for me.

I would like this done fairly quickly. This is a project for a Christian church. If you do not do work for Christians then you will need to not bid.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online