Đã đóng

video chat with credits system

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $227 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

We have a wordpress site built on our testing system.

Last part of the project is this we need.

Users that visit site are coming to our site for tech support.

So users can buy 30mins of time for video chat, 1 hour, etc.

Once they pay for it they can then connect somehow to one of the workers on our site or system and then the time starts going down until its done.

Please say htui in your first word when making bid so we know you read this.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online