Đã đóng

I want a graphic design to design User interface for my mobile app project

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM395 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Hi i would like to find good User interface designer for my mobile app project,

-my project is to build mobile app in android and IOS.

-The app is instant video message chat

-User can send short video to their friend

-it will content about 11 page

i would like to find experience designer who have portfolio in this field

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online