Đã đóng

web design

Dự án này đã nhận được 188 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $434 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
188
Mô tả dự án

I am experienced developer but have no design skills! I require a business web site that is focused on IT consulting. I like single scroll pages, with a few menu options. I intend to embed a video or two into it and maybe a couple of HTML forms which will be easy to insert.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online