Đã đóng

web design html5

Dự án này đã nhận được 84 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $537 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

We are looking for a website with the following attributes:

(a) Based on HTML5/CSS/JS

(b) Responsive design - works on both mobile clients and desktop/PCs based on user agent detection

(c) Fetch data from our backend server (exposed in JSON responses) and display the data fields in a dashboard form on a web client

(d) Shall be cross-browser compliant - Android/iOS/Chrome/Firefox/IE

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online