Đã đóng

web site design .

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $118 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

1st page- logo and a unique photo..

2- mission statement

3- what we do

4-our team

5-our partners

6-contact details - Send an email ...

budjet is less than 100USD.

Develop every thing --- 50 USD

Then we might need to add additional information, links videos etc -- 25USD,

We will deposit Total of 75USD and we will hold till you reach the milestone.

Payment will release as soon as each level is accepted by the client.

We will consider to give the later projects depending on this work.

Do not bid your maximum, we request to bid lowest possible.

Come up with your technology plan and your detail plan for this project.

Hope to start with in next week if requirements permits.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online