website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 99

Mô Tả Dự Án

I want my current website edited and updated. the website address is

[url removed, login to view]

I am a holistic fitness and nutrition coach, offering online coaching services, and providing online content for fitness enthusiasts

I would like the following to be updated:

layout

font

client login area - for exclusive content for members only

We need the following pages:

Home

About

Services

Gallery

Media

Blog

I would like this project completed in 21 days

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online