Đã đóng

website

Dự án này đã nhận được 124 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $31 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 AUD / hour
Tổng đặt giá
124
Mô tả dự án

I'm looking to build a website to support my e-commerce store.

I'm only retailing one product and my brief is ready for the successful developer.

I look forward in hearing from you.

Dean

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online