Còn mở

website

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €6847 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€5000 - €10000 EUR
Tổng đặt giá
148
Mô tả dự án

I'm looking for a freelancer, who could work me on a website for my shop. I own a local mobile and laptop service station. The website should give the look and feel of the professional work and imply to the customer as a premium service. A reference could be [url removed, login to view] . Need CMS. The website needs to be responsive. Formfactors like Mobile, Desktop, und tablet. Need a live chat login. Good UI and UX would be appreciated. Please contact me with a ball park for retainer model & fixed bid model.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online