Đã đóng

website content

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $149 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I need articles and content for my website. The basic framework is already up with template articles but I need relevant content that will be described in detail once the job has been issued. Most of the content would be about the same as your normal news website and/or blog. I have a total of 5 head categories with one adding three different subcategories and all would need articles (at least ten a page). This job should be completed as soon as possible but with enough time to provide quality content. We look forward to working with you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online