Đã đóng

website design

Dự án này đã nhận được 127 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $6623 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 AUD
Tổng đặt giá
127
Mô tả dự án

design new website with 10+ pages. No customer login required; no online profiles required; no online shop system required; no ratings or reviews required; no App linking system. We do require a search bar & also need a Content Management System so we can edit content ourselves. MUST use WordPress.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online