website thumbnails - open to bidding

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 24

Mô Tả Dự Án

i have two photos who need a BLACK background..thiese are going to be SMALL thumbnails on a website..so they these photos need to match the other jpg i included so you can see how they need to match.

[url removed, login to view] shot needs black back ground

[url removed, login to view] shot needs blcak background

[url removed, login to view] these head shots will go (sample on the site for you to match)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online