Đã đóng

A wedding website for my bussiness

Dự án này đã nhận được 122 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $253 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
122
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my wedding business.

Website can be in html or php or whatever language you like.

Website must include following features:

* a backend photo gallery, i must be able to delete and upload new photos to the website's gallery section by a backend easily.

* website design must be unique, clear and stylish

* website can be in english but ,i must be able to add a new second language easily in the future( maybe all text content should be in a different file)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online