Đã hoàn thành

We will send you 2 jpeg images. Take the colors from the beak area and around the beak area of this more colorful bird [url removed, login to view] and fit it (somehow) into our original tucan logo (keeping text and text bottom etc). We want to keep everythin

Dự án này đã kết thúc thành công bởi CoderCrew với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

We will send you 2 jpeg images. Take the colors from the beak area and around the beak area of this more colorful bird in [url removed, login to view] , and fit it (somehow) into our original tucan logo (keeping text and text bottom etc). We want to keep everything else the same such as the black background , the circle, and the exact same text.

In other words we want to change our original logo so that the tucan of our SPANISHPANAMA logo looks more like the tucan in the first tucan jpeg picture marked [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online