Đã đóng

wordpress website

Dự án này đã nhận được 177 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $476 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
177
Mô tả dự án

I need to make a website, with wordpress and woocommerce.

I need someone to recommend a good theme and to set it up, leave the website ready so I can add products and start to sell.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online