Đã đóng

I would like to hire an Artist

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $92 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I need something very similar to photo attached below. BUT, I want the colors to be a bit more pastel, and I want wildflowers instead. Definitely want to include a sunflower and daisies. And some other pink/purple/red wildflowers. Artist can choose other flowers to help fill it in as necessary. My budget is $35 for the one image.

I fell in love with the picture below, but sadly, it's not mine to use. I need a LARGE (at least 3,000px horizontally) jpeg or vector file. I want to own the rights.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online