Còn mở

I would like to hire a Branding Consultant

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $152 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I'm looking to talk to someone regarding branding, websites and social media management for a recruitment business. The right person must have experience working for a recruitment agency already.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online