Đã hoàn thành

I would like to hire a Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi AttariBros với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I have an existing logo in jpeg file format. Need a very accurate conversion to eps or line art. By accurate, I mean color matches, font matches. When I switch the eps version, I hope nobody will be able to tell the difference.

In my opinion, the logo is relatively simple.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online