Đã đóng

I would like to hire a Designer

Dự án này đã được trao cho dreamcomputers với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
98
Mô tả dự án

Im starting a brewery called Limber Pine Brewing Co. and im looking for a logo to start my brand with. It will be a modern meets rustic brewery and restaurant in rural white pine county, NV, Limber Pine is another name for white pine and we used that name to incorporate the local community without being to direct.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online